Er zijn maar weinig mensen die nog nooit een behoorlijke ruzie binnen hun eigen familie hebben gemaakt. Ruzie in de familie kan heel vervelend zijn. Je wordt je hele leven met elkaar geconfronteerd, je bent en blijft familie. De banden doorsnijden doe je gelukkig niet zomaar. Het is dan een goede zaak als je elkaar na zo'n ruzie toch maar weer vergeeft. Zand erover!
 
En toch... Je vergeet het maar niet, je blijft in stilte wrok koesteren tegen die ander. Ja, zogenaamd voor de lieve vrede is het wel vergeven, maar je blijft er in stilte toch maar aan denken, je wordt er zelfs inwendig weer kwaad om.
 
Dan heb je het dus niet vergeven, vergeven is niet meer achterom kijken maar weer verder gaan, vooruit kijken!
 
Jezus zei: Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. (Lucas 9: 61, 62)
 
Het heeft dus geen zin om achterom te blijven kijken of aan het verleden te blijven denken. Het gaat om de toekomst. En bij het ploegen moet je rechte voren trekken, vooruit dus!

Cobie Verheij � de Peuter
2003
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn