Witte magie is een kruising van zwarte magie en zogenaamde goede intenties.  Magie heeft geen kleur: wit of zwart zij blijft even duister omdat zij wordt gestuwd door de duisternis.  Ware feiten verbloemen de duistere natuur.  Wanneer een mens zich laat verleiden om van uit de waarheid van Mijn Heilige Schriftuur over te stappen in een wereld van magie, beseft hij niet altijd dat hij zich op een zinkend schip begeeft.  Immorele krachten, maar helaas ook veel lichtgelovigen, laten zich inpalmen door zoetzure geuren, door zoetzure kleuren, door misleidende waarheden en leugens, gesproken door gespleten tong.  Mijn kind, indien je zou kunnen waarnemen wat Ik heden ten dage zie, zou je verstikken in pijn, omdat er zovelen in de listige kluwens van magie verward geraken.
 
Als een tarantula wacht het giftige beest op zijn prooi om deze uiteindelijk te verslinden in zijn macht.  Troosteloze werkelijkheid, die door onvoorzichtigen over het hoofd wordt gezien.  Wat eens was als een spel eindigt in nachtmerrie.  Wat eens was als een als een lust voor de zinnen of een opbouwen naar een zogenaamde positieve werkelijkheid of een opbeurende toekomst, eindigt in een helse situatie.  Magie is een gruwel omdat zij gebaseerd is op duistere krachten.
 
Leg de wapenrusting Gods aan om je te wapenen tegen voortdurende aanvallen  van zwarte, maar helaas ook van witte magie die veel gevaarlijker is dan haar zwarte zuster, omdat zij haar identiteit verbergt onder valse schijn.
 
Lees veelvuldig Mijn Heilige Schrift, zodat je beter vertrouwd raakt met de raadgevende boodschappen die hierin verwerkt werden.  Zo bouw je een wereld op waarin je de valse schijn kunt onderscheiden van de werkelijkheid.  Zo leer je de ware aard van de duisternis kennen en zul jij je afwenden van datgene wat je ziel vaak onherstelbare schade toebrengt.
 
Ruk open de sluier die het al bedekt opdat ongelukkigen, die zich zonder argwaan in de val laten lokken, op tijd het ware gelaat van de magie zouden ontdekken.

Jij die geloofde in Mijn bestaan bent verkeerde wegen gegaan
in een fusie buiten Mijn wil op Mijn Naam gezet
maar waar Ik geen deel aan heb
jij hebt je laten verleiden verkeerde wegen te gaan
omdat je denkt dat je deze bewandelt in Mijn Naam
Jij,  Mijn dierbaar schaap die de stal hebt verlaten
Kijk omhoog, kijk Mij aan
wandel terug door de open poort van Mijn bestaan
dan ben je weer vrij, dan wordt je herboren
want weet je... niemand is ooit hopeloos verloren
als men jou eraan herinnert waar het kruis voor staat
Als jij doordrongen bent van Mijn Woord
zul jij begrijpen dat de magie jouw leven
en Mijn wijsheid in jou heeft verstoord
Dan zul je ook beseffen dat Ik geduldig op je wacht
dat Ik Mijn armen spreid
om daarin iedereen op te vangen die  terugkeert naar Mij
Jouw hart wil Ik rust schenken als jij,
in volle vertrouwen je keert tot Mij.

9.12.1993
 
Zoek uw kracht bij de Heer en Zijn Almacht.  Leg de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel (Ef. 6-10-11)
 
Gij hebt uw volk verstoten, Jacobs huis.  Het wemelt er van waarzeggers en wichelaars (Jesaja 2, 6)
 
Lees over de onmacht van de magiërs (Daniël 2-4)
 
Wanneer gij het land zijt binnengegaan dat Jahwe u schenkt, moet ge niet meedoen aan de gruweldaden van die volken.  Het mag bij u niet voorkomen dat iemand zijn zoon of dochter door het vuur laat gaan, zich afgeeft met waarzeggerij, met geestenbezwering,  mantiek of toverij, zich beweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of doden oproept.  Want van iedereen die dergelijke dingen doet heeft Jahwe uw God een afschuw. (Deut. 18, 9-12)
 
De komst van de goddeloze zal steunen op de kracht van de Satan en vergezeld gaan van allerlei wonderen, tekenen en goochelkunst en van alle mogelijke misdadige verleiding. (2 Tess. 2-9)
 
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn