Dank Hem voor jouw geloof. Je zou immers nooit tot geloof zijn gekomen indien Hij het niet in jou had geplant.
 
Houd van Hem, van Zijn Drie-Ene-Heiligheid en dank Hem voor die liefde die je Hem mag toedragen, want hoe zou je van Hem kunnen houden indien Hij jou niet eerst had geroepen en Zijn liefde in jou had gestort.
 
Vertrouw op Hem, jouw Jezus.  Dank Hem voor dit vaste vertrouwen; hoe zou jij kunnen vertrouwen indien Hij niet eerst jouw wezen had gevuld met Zijn Goddelijke Aanwezigheid; als niet de vele zichtbare tekens in elk mensenleven de werking van Zijn Heilig Zijn in de mens, in de natuur en in de dingen om ons heen, jou voedsel hadden  gegeven om tot dit volle vertrouwen te kunnen komen.  God, Hij heeft de mens gevoed, gevolgd, onderwezen, vanaf de eerste tijden opdat Hij zou kunnen groeien in Zijn Geest van Heiligheid.  Door Zijn Geest in ons kunnen wij vruchtbaar zijn voor hen die de sappen om in Hem te leven niet opnemen, door hen te helpen tot geloof te komen  zodat zij op hun beurt de volle vruchten van dit leven zouden delen met hen die dorsten maar zich niet durven spijzigen aan Zijn onuitputtelijke Bron van levengevend water: Bron van genade
 
Zijn bron is een bron die jouw leven kleurt wanneer het grijs en dof is.  Een bron die zoete geur verspreid als jij je onrein voelt, als uitnodigend ‘kom tot Mij, dompel je onder in Zijn Oceaan van liefde en voed je’.
 
Dank Hem, dank jouw Jezus, voor de genade van Zijn Heilig Zijn, onder de gedaante van Brood en Wijn.  Dank Hem voor het voorbeeld van Zijn leven dat Hij heeft gegeven op de schandpaal waaraan Hij werd gespijkerd en waar Het, toen Het Hem verliet, niet verzonk in vergetelheid, maar door de Vonk van Vaders barmhartigheid werd opgewekt tot nieuw leven
 
Zo is Hij, jouw God, als grootste Waardigheid, dwars door het dal van menselijkheid teruggekeerd naar Zijn Troon, waar Hij zetelt aan de rechterhand van ons aller Vader.  Vandaar blijft Hij ons louteren en begeleiden, gestuwd door Zijn barmhartige liefde door de kracht van Zijn Heilige Geest die leeft in ieder van ons. Amen
 
Geprezen zij de Heer.
 
26.04.1994
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn