Ik wil jullie eens meenemen op een speurtocht. Een zoektocht naar de Ark van het Verbond, want wat is de Ark van het Verbond eigenlijk? Het was voor mij een vaag begrip, iets wat ik niet helemaal kon vatten, vandaar dat ik besloot de bijbel er eens op na te zoeken. Het is een mooie zoektocht geworden waarheen een rode draad loopt.

Het begint met Mozes die de stenen tafels ontvangt en de opdracht krijgt om een Ark te laten maken in acaciahout die moet dienen om de stenen tafels in te bewaren (Ex.25:10)
God wil een verbond sluiten met het volk van Mozes en belooft wonderen te doen zoals nooit op aarde of bij geen enkel volk ooit was gezien. (Ex.34:10).   Wat ik zo mooi vind is de geduldigheid en vergevingsgezindheid van Jahwe.  Toen Mozes beneden kwam en hij gezien had dat men een gouden stier had gemaakt, gooide hij de tafels op de grond, die in stukken vlogen.  Jahwe werd niet eens kwaad over zijn woede, maar nodigde Mozes uit om nieuwe tafels te maken, om twee stenen zelf uit te kappen. ‘Ik zal er weer dezelfde geboden ingriffen als in de platen die gij stukgesmeten hebt’.  
Want Jahwe is een barmhartige en medelijdende God, lankmoedig, groot in liefde en trouw (Ex. 34:6)
 
Dan volgt de tocht met de Ark door de woestijn heen.
Onder Jesaja beginnen de klachten over overtredingen waardoor het Verbond verbroken zal worden.  Jesaja voorspelt dat de Ark van het Verbond uit het geheugen zal verdwijnen, maar intussen is er ook de belofte van het nieuwe Verbond
(Jesaja 24:5 en 28:16)
 
Vergelijk met Romeinen 11:26-27
Gods genade voor Israël en alle volken. Uit Sion zal de Redder komen en Hij zal goddeloosheid uit Jacob verwijderen. En dit is het verbond dat Ik met hen zal sluiten, wanneer Ik hun zonden heb weggenomen.   Deze belofte wordt ingelost door Jezus.
 
Brief aan Hebreeën 8:7:  Was dat eerste verbond zonder fout geweest, dan had men niet omgezien naar een tweede. Maar God laakt hun fouten met deze woorden: Er komen dagen dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten etc.
In 8:13 ‘Door te spreken van een nieuw verbond heeft Hij het eerste als verouderd verklaard en alles wat oud en bejaard wordt, staat op het punt te verdwijnen.
 
Hebr. 9:11:  Maar nu is Christus gekomen, de Hogepriester van het waarachtig heil.  De tent van Zijn priesterschap is groter en volmaakter dan de vorige.  Zij is niet gemaakt door mensenhand, dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld...
Hebr. 9:15 Daarom is Hij middelaar van een nieuw verbond...
Hebr. 10:19 door het Bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het Heiligdom. In Zijn Lichaam heeft Hij voor ons de nieuwe weg gebaand, dwars door het voorhangsel heen.
 
Paulus schrijft in zijn brief 2 Kor 3:2-3 Gij zijt zelf onze aanbeveling, geschreven in ons hart, maar voor allen te zien en te lezen, een open brief van Christus, met onze hulp opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende Christus, niet op stenen tafelen maar in de harten van levende mensen.
 
2Kor 3:6-10   Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te zijn van het Nieuw Verbond, niet van de letter, maar van de Geest, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.  Welnu, de dienst van de dood, waarvan de oorkonde op stenen gegrift stond ging reeds met zulke heerlijkheid gepaard dat de kinderen van Israël niet konden opzien naar het gelaat van Mozes wegens de luister die het uitstraalde.  En toch zou deze weldra verdwijnen Hoeveel heerlijker moet dan de dienst van de Geest zijn Wat eens als heerlijkheid scheen, is geen heerlijkheid, vergeleken met deze alles overtreffende heerlijkheid.
 
Tot hier mijn zoektocht.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn