Lieve kinderen, jullie zijn voorbestemd om te leven in Zijn Goddelijke Glorie.  Dit was het doel van de schepping: Heil uit Zijn glorie en glorie uit Zijn heil.
 
De ervaring heeft aangetoond dat de menselijke wil teveel zichzelf tot glorie wenste te verheffen, vandaar de val tot in de grauwe diepte.  Hij zou echter geen goede Vader zijn als Hij Zijn kinderen, ondanks hun fouten en tekortkomingen, niet de mogelijkheid zou bieden om zich opnieuw te integreren in Zijn hoffelijkheidbeleid.
 
Zijn Vaderliefde is de belangen van de Zijnen te dienen en tenvolle tot uiting te brengen langs mensen die in trouw en aanhankelijkheid de dienst in het immense concern van Zijn Superlatief Geestelijk Koninkrijk hebben aanvaard: Zijn zonen die in volle toewijding openstaan met de aanhankelijkheid van een trouwe dienstknecht en Zijn dochters die de geplogenheden* van de wereld door de werking van hun toegewijd hart, dat de liefde van Zijn Hart vertegenwoordigt, aantonen dat er andere wegen zijn dan diegenen die men op dit ogenblik in grote scharen bewandelt.  Zijn Weg is de Weg van liefde in dienstbaarheid, de Weg van verzoening, de Weg van de vrede.  De Weg die leidt naar het heil, niet alleen over de dood heen, maar ook in dit aardse bestaan.
De Weg van de vrijheid is voor velen een belemmering, omdat zij niet de vrijheid kiezen die Hij hen biedt.  Onder druk van prestigedrang of ikzucht, onder druk van hebzucht en ijdelheid, verlaten zij, zonder dat zij het merken, de Weg van de vrijheid, Daardoor belanden zij in een grauw en dodelijk veld, waar zij de giftige en verstikkende gewassen aanzien als geurige bloemen. Zij merken niet eens dat zij zichzelf hullen in een dwangbuis van illusies, die niet alleen voor hen maar ook voor hun naasten vernietigende miserie als vruchten geven.
 
Hij ziet een wereld van haat en geweld en Hij weent over de duisternis waarin zovelen wegzinken en verteren. Daar tegenover staat dat Hij ook een wereld van liefde ziet.  Hij ziet een wereld die verdeeld is, maar waar de liefde niet afgestorven is en zolang er liefde leeft, kan zij groeien.
 
Hij is de Zijnen dankbaar dat zij als Godskinderen hun leven aan Hem blijven toewijden en met evenveel liefde en overtuiging de verkondiging van Zijn Blijde Boodschap verder zetten ondanks het afslanken van de gelederen en de soms wel erg moeilijke omstandigheden, spottende kritiek of ongepaste verwijten,
 
Wat men ook denkt, wat men ook beweert, het is en blijft een "Blijde Boodschap"
Wat je ook verwacht, wat er ook gebeurt, de Blijde Boodschap zal doordringen van Noord tot Zuid en van Oost tot West.  Zij zal de gewesten overspoelen en vernietigen wat dient vernietigt te worden opdat uiteindelijk de Almachtige liefde zou zegevieren.  Bid in vertrouwen en geloof dat Zijn dag zal zegevieren. 
 
Door jullie gebeden en kanalen heen zal Hij Zijn gezegende liefde en vrede kunnen laten ontplooien tot een volmaakt geheel.  Geef nooit op, dan zul je eens met Hem de Volheid van Zijn Voltrokken Blijde Boodschap kunnen beleven.
 
17.07.1995
 
*Geplogenheden/Geplogenheid: gebruik, gewoonte, routine etc.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn