Kinderen Gods, de structuur van een zin en de toon die men hoort bepaalt de waarde van de zin.  Geef steeds acht hoe en wat je zegt zodat je geen steen op een hart legt.  Zelfs in woede moet jij jezelf behoeden.  Het is beter  te zwijgen dan te kijven en te strijden,  want dat brengt wee voor alle twee. Kinderen Gods, probeer te spreken zonder te hinderen op zachte toon dan is iedereen tevreden en zullen allen gelukkig wezen.  Strijd moet men vermijden in alle omstandigheden.  Het verzwakt je gestel en geeft onzekerheden. Wees rustig en kalm in je gesprek dan krijg je meer aandacht en minder verzet.  Zo word je beloond op tweeërlei gebied: eerst door je naaste en ook door Zijn Geest die je waarde verhoogt.
Niet aan liefde denken maar steeds liefde schenken is Zijn slotwoord.
 
Strijden vermijden
steeds rustig blijven
eerste bezinnen
alvorens te beginnen
 
De toon van de stem geeft de waarde aan. Daardoor drijven mensen uiteen of komen naderbij. Niet benijden of strijden, dat hoort Hij te veel.  De waarde bepalen die je zelf niet moet dragen is een utopie.  Wees rustig in Hem in alle omstandigheden dan gaat het nare dat je hart vertroebelt vlug voorbij. De zon schijnt weer en de steen op je hart wordt opgeheven.  Dan juich je weer omdat jij je voelt gedragen.  Zo zie je zonneklaar: ‘’t is werkelijk waar’.
 
Hij zegent je vanuit Zijn Vaderhart,  hart van liefde en kracht opdat deze zegen je meer en meer inzicht zou geven. Amen.
 
04.11.2010
 
Jezus Sirach 5. 2-3 + 13 (Canisius Bijbel oude versie))
Laat U niet meeslepen door uw eigen zin en kracht om te wandelen naar begeerten van uw hart. 13. Van spreken komt zowel eer als schande en de tong brengt menig mens tot schand.
 
Nieuwe Statenvertaling : Sirach 5, 2 en 13
  2. Volg niet de weg van je eigen begeerte, geef niet toe aan je eigen verlangens.
13. Spreken kan zowel tot eer als schande leiden, een mens komt door zijn tong ten val
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn