Kind van God let op, het occultisme is een ware plaag geworden in deze wereld. Het duistere gevaar is een niet te onderschatten plaag. Menigeen wordt helaas misleid door duistere krachten die hun mystieke ervaringen aanwenden om goedgelovige zielen aan te trekken. Er wordt te veel aandacht besteed aan dit duistere gevaar, dat zich voordoet als een god van licht. Langzaam maar zeker dwaalt men totaal af. Blijf nederig.  Alleen in nederigheid wijk je niet af van de weg. De waarde van de mystiek is nul indien zij is opgebouwd uit nieuwsgierigheid. Het verlangen naar een mystieke ontmoeting met God, Heer en Schepper, spruit voort uit diepe liefde.  Hoe waardevol is die rechtzinnige liefde die uitsluitend gebaseerd is op Hem en tot doel stelt alle gevallen zielen terug te brengen tot Hem. Hoe diep gelukkig voelt Hij Zich als mensen bidden voor de veroordeelden, in de hoop hen daardoor te kunnen brengen tot verlossing. Wees niet bang om te bidden voor hen die Hem haten. Terwijl ik dit denk en op wil schijven aarzel ik,  maar dan zie ik weer drie kruisen op Golgotha en hoor een Stem 'Vader vergeef het hen, zij weten niet wat zij doen.  De grootste wonden zijn deze van de ziel, want zodra de ziel zich gekwetst voelt maakt zij reeds aanstalten om zichzelf af te voeren naar de duisternis. Bid daarom voor al Zijn gekwetste kinderen.  Vergenoeg je niet bij de gedachte, 'voor dezen is het te laat daar brengt geen enkel gebed nog hulp.’ Bedenk dat ieder volmaakt gebed vroeg of laat zijn vruchten afwerpt.
Kind van God  het is niet omkeerbaar.  De Zoon is uit de Vader, de Vader gaf Zijn Zoon. De Zoon is tot de wereld gekomen om haar te redden, haar kerk te stichten en te leiden tot het eeuwig leven, door de Kracht van de Heilige Geest.  Deze Drie-eenheid is onafscheidelijk verbonden in de Ene Ware God.
Kind van God, Hij geeft je Zijn zegen van barmhartige liefde.  Ondanks de bitterheid heb je steeds je innerlijke vrede kunnen bewaren. Blijf geloven,  je zekerheid van een ontmoeting met Hem ligt in het vredesgevoel dat je ontvangt tijdens deze ontmoeting. Geen enkele andere ontmoeting kan je dit vredesgevoel geven in tijden van bekommernis.  Het is een getuigenis dat Hij met je is. Blijf je richten op Hem en laat je niet misleiden.

18/24/25.07.91 Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn