Reeds vroeg in de ochtend was ik in diep en oprecht smeekgebed voor de wereld, voor de hele mensheid.  Als men namelijk het dagblad openslaat leest men niets dan narigheid, leed en onrecht. Dan voel ik me zo klein en machteloos.  Ik smeekte de Heer om in te grijpen
'Als de Heer het huis niet bouwt zwoegen de werkers tevergeefs, haalde ik uit de Heilige Schrift aan.
Onmiddellijk hierop zag ik enkele woorden geschreven staan in de lucht, maar ik begreep de samenhang niet. Daarom heb ik deze woorden genegeerd. Daarop drong de Stem van mijn Rabbi door:
 
Je vergist je, Mijn kind.  Een aannemer bouwt niet zelf maar geeft instructies aan zijn arbeiders.  Als de arbeiders nauwgezet deze instructies volgen is hun zwoegen nooit tevergeefs. Als men niet voor de goede en juiste aannemer werkt kunnen de instructies verkeerd of tegenstrijdig zijn; dan deugt het bouwwerk niet.
 
Op dat moment herinnerde ik mij een gesprek dat ik had over God met een atheistische leider van politieke vluchtelingen in januari 1991.
"Ieder moet zijn eigen steentje bijdragen, dan kunnen wij bouwen" zo zei hij. "Als men al die verschillende stenen op elkander legt krijgt men een groot gebouw. Elkeen die een hart heeft voor de medemens kan zijn steentje bijdragen, daar heeft men God niet voor nodig. Diezelfde avond sprak de Heer tot mij over dit onderwerp. Ik was het zelfs al vergeten. Hij legde mij uit dat de man een voornaam en belangrijk deel vergeten was om zijn gebouw tot stand te kunnen brengen, nl. de specie!  Deze specie maakt de stevigheid uit van het bouwwerk, lichtte Hij toe, want zonder specie liggen zelfs de beste stenen gewoon los op elkaar en stort het bouwwerk bij de minste stoot in. Men  moet de juiste samenstelling hebben om de stenen samen te voegen en een durend resultaat te bekomen. Die samenstelling wordt gegeven door de architect of aannemer.
 
De Heer liet mij begrijpen dat HIJ onze architect en aannemer is. Hij heeft ons de juiste formule gegeven! In de eerste plaats : LIEFDE. Maar er dienen nog andere elementen aan toegevoegd  zoals verdraagzaamheid, eerlijkheid, vrede. En nog meer. Als wij slechts 1 verkeerd element toevoegen wordt de specie waardeloos. Als men tussen positieve elementen 1 negatief mengt, komt er mettertijd afstoting. Het voegwerk brokkelt af, langzaam komen de stenen los en het bouwwerk zakt als een kaartenhuisje in elkaar.
 
13.02.92
 
 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn