Soms zijn wij zo bezig met de problemen en de zorgen van andere kinderen Gods, dat wij daardoor zwaar beladen zijn. Wij dragen in het leven onze eigen problemen naar de Vader en vervolgens gaan we verder met karren vol zorgen en problemen van anderen. Dit terwijl wij maar al te goed weten dat God wil dat wij alle bekommernissen op Hem werpen, want alleen dan kan Hij ons rust geven. God wil ons duidelijk laten weten dat wij met alles naar Hem toe kunnen komen en niet langer de zorgen en problemen van anderen moeten blijven dragen. Het is goed om naar anderen om te zien, het is goed om hen te helpen dragen, maar blijf er dan niet zelf mee rondlopen, deze lasten zijn voor een mens te zwaar, maar draag het naar de Vader toe en laat het bij Hem achter.

Besef je zelf ook niet dat je bekommernis groot is terwijl jij toch omringd bent door schaduw, de bescherming van Zijn zijn.  En wat is je karrevrachten pijn toch groot door de lasten die je meetorst van mensen in diepe nood.  Wat twijfel je toch steeds opnieuw of je die lasten aan Hem zou overdragen. Heeft Hij niet eenieder beloofd: kom tot Mij en Ik zal je verkwikken?  Leg je kruisen op Zijn schouders Hij zal ze helpen dragen.  Als Hij die belofte geeft aan jou is dat niet in ‘t ijle. Geef hun last aan Hem zodat Hij jou kan bevrijden van die innerlijke pijn om hunnentwege, van je eigen onzekerheden, van je denken en je vergewissen.  Zou Hij aan je smeken weerstaan als jij, Zijn kind, de weg wilt gaan belast met de wonden van andere mensen?  Ach kom tot Hem. Hij maakt je vrij, Hij maakt je blij, trekt een glimlach om je mond en maakt je hart opnieuw gezond.  Hij geeft je ruimte om te leven, ruimte om te delen, ruimte om je innerlijkheid te bergen in Zijn Heiligheid.   Dan legt Hij in je zieleheil een stralenkrans van Goddelijke gloed en brengt Hij jou, als Zijn kind, een karrevracht van hoop en moed om anderen te spijzigen. Is je kar opnieuw gevuld met wonden, met geschillen, met hopeloze hartestrijd en vele foutieve dingen, wees dan niet bevreesd, kom telkens weer de vracht bij Hem uitladen.  Omdat Hij zoveel van mensen houdt, wil Hij steeds opnieuw zonder limiet voor ieder van Zijn kinderen hun lasten dragen.


10-01-1993

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn