Het Onze Vader is een mooi en indringend gebed, welke voor mij nog indringender werd nadat ik het vaker bad en mijn eigen gebed ermee begon te vormen en ik wil dit gebed graag met u delen en hoop dat u ook de kracht in de woorden van het Onze Vader zult vinden.

Mijn lieve Vader in de Hemel, ik houd van U met héél mijn hart, met héél mijn ziel en uit al mijn kracht en met mijn volle verstand.
Uw Naam is Heilig.
Ach Vader, hoe verlang ik naar Uw Rijk.  Ik voel mij als een banneling wachtend op de tijd dat hij eindelijk terug naar huis mag keren.  Ik ben niet ongelukkig Vader, dat weet Gij, maar ik kijk toch met verlangen uit naar de dag dat ik Uw Rijk zal mogen binnentreden, alhoewel ik reeds hier op aarde de vreugde, Uw vreugde, Uw vrede, Uw liefde die in Uw Rijk heerst mocht ervaren.
Help mij a.u.b. Vader zodat in mij niet mijn wil maar de Uwe geschiede.  Ik leg mijn wil geheel in Uw handen en ik smeek U vader dat,  wanneer ik plots voor onverwachte beslissingen sta, ik dan een beslissing zal nemen in overeenstemming met Uw wens.
Wij vragen om brood Vader terwijl Gij zoveel meer dan brood aanbiedt.  Hoe kan ik U danken voor al die rijke gaven die Gij iedere mens aanbiedt.  Ik voel mij zo nietig, zo klein, arm omdat ik U niets kan terug schenken overeenkomstig met de rijke giften die Gij mij steeds opnieuw aanbiedt.  Ik kan U alleen dan maar mezelf schenken: mijn liefde, mijn groot geloof, mijn volle vertrouwen.  Ik leg mezelf volledig in Uw handen.
Vader, U vergeeft eindeloos opnieuw.  Daarom wil ik in mijn grote liefde voor U eenieder vergeven die zich tegenover mij schuldig heeft gemaakt.  Meer nog, ik zal in vrede blijven en schulden van anderen tegenover mij als niet aanzien. Ik zal geen schulden zoeken bij anderen. Niet in hun werken of in hun daden.
Ik zal trachten steeds alle vergissingen recht te zetten zonder harde woorden of verwijten te gebruiken en ik hoop Vader dat Gij mij daarbij behulpzaam wilt zijn.  Gij weet het zelf ook wel hoe moeilijk het voor een mens is om te vergeven voor verschillende erge aanvallen die zij moesten ondergaan.
Natuurlijk leidt Gij ons niet in verzoeking.  Het is de mens die zich door de verzoeking laat verleiden.
Daarom smeek ik U om telkens als ik in verleiding wordt gebracht toch verkeerde handelingen te hanteren of uit te spreken die indruisen tegen Uw wil, mij te willen helpen deze bezoekingen zo ver weg te slingeren dat zij voor mij onbereikbaar blijven.
Ik dank U Jezus dat Gij ons steeds opnieuw verlost van het kwade.  De mensheid ware reeds verlost geweest van het kwade indien zij steeds aan Uw zijde was gebleven.  Onuitputtelijk blijft Gij komen met Uw verlossing en steeds opnieuw zoeken zij het kwade op.
Ik weet Vader dat de verlossing niet alleen van U moet komen.  Uw deel hebt Gij reeds ontelbare malen betaald.  Ik dank U Vader voor Uw liefde en geduld om steeds te blijven wachten op onze bijdrage tot verlossing, een bijdrage die meer en meer uitblijft.  Mochten wij allen  samen er uiteindelijk aan toe komen om onze grote schuld te betalen, leren leven uit Uw wil, ons te koesteren in Uw liefde dan zouden wij verlost zijn van het kwade.  De hele aarde zou in vrede leven, een vrede die wij steeds aan U vragen, die U ons steeds opnieuw aanbiedt maar welke velen meestal laten uitsterven
Verlossing komt niet alleen van God.  Om verlost te kunnen zijn moeten wij de verlossing aanvaarden. 
 
Ik zal u hiervan een voorbeeld geven:
Een man wordt in de duisternis aangevallen en vastgebonden aan een boom met een dikke koord.  Er komt een wandelaar voorbij die de situatie ziet en de koorden doorsnijdt. Deze zegt, je bent verlost, ga nu maar.  Doch de gebonden man  ziet of hoort zijn redder niet en blijft  afwachtend staan.  Zijn armen en handen doen nog steeds pijn, dus is hij niet vrij. Hij denkt dat zijn verlosser slechts een hallucinatie was en blijft gewoon staan.  Hij was verlost maar geloofde er niet in.


De verlossing komt niet van God alleen.  Geloof en aanvaarding dient van ons zelf te komen.
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn