(Psalm 89, vers 1 t/m 10 en 16,  gebed in eigen woorden.)

“Here God, Vader van alle mensen….

Mijn familie sprak altijd vol liefde over U als een Vader die troost geeft, en   die helpt wanneer er moeilijke dingen gebeuren.

Ook ik wil in navolging van hen en ook zoals hun kinderen Uw Naam belijden, Uw Naam prijzen.

Ik zou over U willen zingen als ik een zanger was.Ik zou het over uw trouw willen hebben. Toen ik jong was, ontdekte U mij. Ik begon in U te geloven….en U hielp mij bij zoveel dingen.

Uw plan met mij en iedereen wordt in goedheid voorbereid. U woont boven ons, en Uw inzichten reiken verder dan de mijne.

Met mensen die U uitverkoren hebt, sluit U een verbond, zoals U altijd al deed. Bij voorbeeld met David, Uw knecht.  Zoals David een Koning was en een machtige troon in Israël bezat, zo zullen mijn nageslachten ook U o God, als het ware Uw troon bouwen.

U, die in de hemel woont, Uw macht wordt daar gezien en begrepen, maar ook hier op de aarde mogen wij van Uw trouw getuigen. Wij zondaren, die ons heiligen mogen noemen in Uw Gemeente.

Als er veel goden zijn in deze wereld vandaag….: Here, welke god is er die met U vergeleken kan worden ?

Hoe ontzettend groot wordt Uw Aanwezigheid ervaren, en hoe is men beducht voor de krachten die U bezit. Wanneer de heiligen bijeen zijn, dan spreken zij daarover.

Here God, allen die bij U horen door de eeuwen heen, vormen één machtig leger, beschermt door Uw  Aanwezigheid, altijd.

Wat bent U een trouwe God rondom  ons.

Ook op de aarde bent U de machtige.  Grote watervloeden, ja reusachtige oceanen, U kunt ze bedwingen.

En als de golven de mensen dreigen te overvallen, dan roept U ze toe !  Zwijg, wees stil !

Wat zijn wij een gelukzalig volk tezamen, wij jubelen en roepen Uw  Naam aan:

Here laat ons, laat mij altijd zo wandelen in Geloof,in het Licht dat U geeft op mijn pad.  Amen. “

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn