Spiksplinternieuw!!

Onomstotelijk, hoe dan ook: het jaar is nieuw.

Een schone lei. Een onbeschreven blad. Een nieuw begin.

Helemaal fris en vers. De toekomst ligt open voor ons. Nieuw, gloednieuw!

 

Over ‘nieuw’ gesproken: iedere dag, elk uur, zelfs het moment dat ik dit schrijf was zo net nog ‘nieuw’.Dat houdt me bezig. Wat is de waarde van ‘nieuw’? Is het alleen een tegenhanger van iets dat oud of ouder is? Is het iets dat voorheen nog nooit is geweest of gebeurd?. Waarom maken we goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar? Wat doet dit ‘nieuwe’ met ons? Zomaar enkele vragen

Als ik terugkijk in het afgelopen jaar is er in ons gezin een nieuw leven gekomen. Ons eerste kleinkind, Stijn, is geboren. Helemaal nieuw! Onze situatie is gewijzigd. We zijn ineens niet alleen ouders, maar nu ook grootouders. Een nieuwe positie.

Voor Stijn is alles nieuw. Zijn pappa en mamma, zijn kamertje en speelgoed, zijn ademhaling. Vanuit de veilige baarmoeder, nu ineens in een grote rumoerige en ‘onveilige’ wereld. Vol verbazing schrikt hij van zijn eerste stemgeluid. Met een diepe frons tussen zijn donkerblonde wenkbrauwen bestudeert hij de twee vuistjes die blijkbaar van hem zijn. Zo ontdekt een pasgeboren kind steeds meer…

Dit nieuwe heeft dus een verbinding met ‘ontdekken’; ont-dekken. Zoiets als ‘niet meer bedekt zijn’, niet meer verborgen. Zoiets als ‘openbaring’, er wordt iets ‘open gebaard’.

Er gaat iets komen wat zichtbaar wordt. En is dat dan altijd fijn en mooi?

Nee, want als dat ‘nieuwe’ betrekking heeft op het verliezen van een partner, werk of op een ziekenhuisopname, dan kan die ontdekking verdriet en angst met zich mee brengen.

En toch heeft al het nieuwe een positieve uitwerking. Het opent mogelijkheden in jezelf die je misschien niet voor mogelijk hebt gehouden. Wat kan het bevrijdend zijn wanneer je loskomt van een benauwde situatie of relatie. Ik geloof zeker dat God er een prachtige bedoeling mee heeft, want Hij is het begin van alles. Hij heeft niet alleen de toekomst in Zijn hand, Hij is ook de Toekomst. Dat wat ons toe komt…

 

Omdat God de Alpha, het begin is, weet Hij precies wat ‘nieuw’ is. Hij kan ook niet anders dan ‘nieuw’ maken! Want God de Schepper creëert steeds opnieuw! Zo is Hij ooit met deze aarde en mensheid begonnen. Uit het niets maakte Hij iets. Hij hoefde steeds maar een nieuw woord uit te spreken en zie …het was er. Maar ook nu nog heeft God datzelfde vernieuwende in Zich. Hij wil zo graag dat we ‘een nieuwe schepping’ worden en zijn. Ons oude leven afleggen en het nieuwe leven aandoen.

God weet als geen ander wat de kracht van het ‘nieuwe’ is. Denk maar es aan Zijn vermaning in Rom. 12: 1 en 2 dat ons denken ‘vernieuwd’ moet worden met als gevolg dat we dan pas Zijn wil erkennen: het goede, welgevallige en volkomene.

En wat denk je van: ‘al Zijn barmhartigheden houden niet op, ze zijn nieuw elke morgen’. Klaagl 3:22, 23. Wat gaaf! God trekt geen oude ‘warmhartigheden’ ergens uit een kast. Nee, Hij geeft iedere dag weer nieuwe! Net als bij het manna voor het volk Israel in de woestijn. Elke dag weer verse manna. Het mocht niet opgespaard en bewaard worden. De kracht van het manna zat em in de belofte van God en de gehoorzaamheid van het volk. De kracht schuilt in Gods trouw.

 

Wat een troost om zo dit nieuwe jaar in te gaan! Iedere dag opnieuw!

Dat wat er ook gebeurt, God is erbij met Zijn vernieuwende en liefdevolle missie.

Vol hoop. De toekomst ligt voor ons met de geweldige belofte van God:

‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ – Openb. 21:5.                              

 

 

inge klumper

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn