Ik weet niet hoe het u vergaat maar het valt mij op dat de laatste tijd steeds meer mensen in mijn omgeving met ziekten kampen en dan heb ik het niet over een griepje. Volgens het journaal gaan alleen al aan de gevolgen van borstkanker per dag 9 vrouwen dood. Kanker staat nu op de eerste plaats als doodsoorzaak en heeft hartproblemen verdrongen naar de tweede. Het valt mij ook op dat velen God hiervan de schuld geven of tenminste van het werkeloos toezien. Moord en doodslag heerst op grote schaal maar ziekte, fysiek of psychisch, heerst op nog grotere schaal. In deze overdenking wil ik mij, met u, bezig houden met de vraag of God ons ziekten oplegt en zo niet waarom Hij het toelaat.

 

Als eerste wil ik graag met u kijken naar de geschiedenis die wordt vermeld in Mtt. 12:22-26 waar Jezus een boze geest uitdrijft en er vervolgens van wordt beticht dit door satan te doen. Zijn antwoord hierop is dat deze beschuldiging geen hout snijdt omdat als satan (boze geesten komen van satan) zijn eigen trawanten uitdrijft hij verdeeld is tegen zichzelf en geen stand zal houden. Satan zal de kwalijke bezettingen die uit zijn eigen regionen komen niet opheffen, Jezus noemt hem niet voor niets een “mensenmoordenaar”.

 

Kunnen we deze vergelijking ook doortrekken naar ziekten? Als ziekten van God zouden komen waarom geneest Jezus (bijv. in Matt.9:35) dan? Zou Hij zich dan niet rechtstreeks tegen Zijn Vader keren. Als ziekten naar Gods wil waren dan had Jezus toch wel tegen de mensen die tot Hem kwamen om genezing gezegd dat dat niet kon want Jezus deed immers altijd de wil van onze Vader. Dan had Hij de zieke gezegd dat God het zo wilde en dat Hij niets kon doen. In geval van de genezing van de verkromde vrouw (Luc. 13:16) zegt Hij zelfs dat sátan deze vrouw had gebonden. Gods Geest leeft in ons maar Gods Koninkrijk is er nog niet, wij bidden niet voor niets “Uw koninkrijk kome”, dat Koninkrijk waarin Zijn wil op aarde zal geschieden zoals in de Hemel en in de Hemel bestaat geen ziekte dus als Zijn Koninkrijk zich vestigt dan ook hier niet meer. Dat Koninkrijk was op aarde zolang Jezus hier liep en het zal wederkomen als Hij eeuwig zal regeren.

 

Toch kan een mens zich afvragen waarom God werkeloos toeziet als Zijn kind in de wurggreep van ziekte belandt. In Lucas 22:31-32a staat dat satan heeft verzocht ons te ziften (vgl ook de OT-geschiedenis van Job). Wat is de bedoeling van die zifting? In die zifting zal blijken wie standhoudt, wie Christen blijft ongeacht de omstandigheden en wie afvalt en satans prooi wordt, hij gaat immers rond als een briesende leeuw om te vinden wie hij kan verslinden, wie hij kan verleiden God vaarwel te zeggen en hij haalt daarvoor alles uit de kast. Maar daar geeft Jezus ook de verzekering dat Hij voor ons bidt, Hij bidt dat ons geloof niet zal bezwijken; dat wij Zijn voorbede nodig hebben geeft wel aan hoe heftig die zifting is en hoe zwak wij staan zonder Hem

 

Ziekte kan ons behoorlijk benauwen. Wij zijn niet bang voor de dood omdat we weten dat de dood niet bestaat maar slechts een overgang is van dit leven met al zijn strijd naar ons eeuwig leven in vreugde bij Hem die wij liefhebben maar toch is de weg naar het sterven vaak heftig en is de doodsstrijd vaak letterlijk een gevecht op (eeuwig)leven en dood. Een gevecht dat wij met Zijn hulp en voorbede kunnen winnen, een gevecht waarin wij satan het nakijken geven. Satan briest van woede maar tegenover Jezus moet hij loslaten en in dat opzicht ziet God zeker niet werkeloos toe. God strijdt mét ons, Jezus bidt mét ons en wij …. wij overwinnen in Hem. De weg kan zwaar zijn, heel zwaar maar de overwinning is zeker gesteld door Hem die leeft en zit aan de rechterhand van God de Vader. Als wij Hem niet opgeven dan geeft Hij ons niet op, Hij heeft ons gered en redt ons door alle moeiten heen.

 

Als wij dan aan het einde van onze aardse reis de Hemel betreden dan zullen we de waarheid zien van het woord van Paulus in Romeinen 8:18: alle ellende van deze wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die daar voor ons door God is bereid !

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn