In deze tijd waarin ook veel gesproken wordt over crisis en de economie worden we steeds meer en meer bepaald bij de onzekerheden van het leven. Niets is eigenlijk nog zeker. Vele mensen verliezen hun werk, ze verliezen hun huis, ze verliezen alles waarvan ze eerst dachten dat ze het nooit kwijt konden raken en met z’n allen worden we bepaald bij de betrekkelijkheid van de aardse dingen waar we ons als mens mee bezighouden. En wat telkens weer naar voren komt is de belangrijkheid van de dingen die ons de zekerheid kunnen bieden voor onze toekomst, ons pensioen, ons woongenot, onze verzorging. Wat kan ons de rust geven, de vrede geven en ons helpen om door te gaan, niet de moed te verliezen, maar stand te houden in deze onzekere tijden? Nu er ook steeds meer oorlogen zijn, opstanden in de landen rondom, steeds meer ellende, rampen vraag ik me wel eens af hoe het verder moet en dan kom je steeds weer terug op één ding en dat is de ontferming van de Vader in de hemel, die eigenlijk de enige zekerheid is in dit wankele bestaan.  Kortgeleden werd ik nog bepaald bij een beeld wat ik voor me zag van Jezus die Zijn armen wijd gespreid hield met daarop de musjes en kinderen, ze hadden een stabiele plek gevonden. Het bepaalde me bij hoe Hij aangeeft dat we niet bang moeten zijn, dat we niet moeten kijken naar alles wat er om ons heen gebeurt en daarop onze toekomst moeten baseren, nee we moeten vooruit blijven kijken naar de toekomst die Hij ons beloofd heeft en dat is in de eeuwigheid leven met Hem, wat er ook gebeurt Zijn hand laat nooit los wat Hij begonnen is. En de verhalen over de musjes kennen we allemaal en als je erover doordenkt dan is het gewoon ook heel wonderlijk hoe de vogels vliegen, kijken, zien, geconfronteerd worden met gevaren zoals een kat, sneeuw, storm en toch vliegen ze uit, toch landen ze op een plek om voedsel te zoeken, toch vinden ze te eten en zijn ze ondanks de gevaren er zeker van dat een Machtig Maker het goede voor hen in petto heeft. Zo is het des te meer ook met ons, wij kunnen zoveel tegenkomen in ons leven, er kan zoveel gebeuren, dat kan, maar als onze zekerheden alleen maar gebouwd zijn op de dingen om ons heen, op ons dagelijks leven dan zal er een moment komen dat ons levenshuis als een kaartenhuis ineen stort en we omvallen en niet meer weten hoe het verder moet. Ons levenshuis moet gebouwd zijn op Jezus alleen, als wij bij Hem komen, bij Hem rusten, bij Hem de vrede zoeken zullen wij het vinden, onze zekerheid is een leven met Hem… niet alleen nu, maar tot in alle eeuwigheid en Hij verlaat ons nooit, laten wij steunen op Hem, leunen op Hem, vertrouwen op Hem en geloven in Hem!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn