WAT EEN GELUK…!

Ik volg het leesrooster
van het N.B.G.,
dan heb je tenminste een leidraad,
want in het leven
maak je echt mee,
dat je met je geloof  vaak
zo in de kou staat.

De mensen,
soms dicht om je heen,
noemen nog nauwelijks
de Jezus naam.
Stel je vragen, dan hoor je meteen:
maar Hij is toch ook
dood gegaan.

Je vraagt tenslotte om raad,
zonder Jezus  is de toekomst
zo zwart…..
Weten  waarvoor de wereld bestaat,
ervaar je dan niet
diep in je hart.

De Bijbel ?
Ja, een boek vol verhalen.
Soms beelden van afval, vermaak,
en je kunt er wel mee
bepalen, de macht van die
eeuwige draak.

Hij, die de mensheid aanzet
tot moorden,
zo gezegd, vanuit een goed ideaal.
Maar let op, het zijn
loze woorden,

’t Brengt angst onder
 ons allemaal.
Dan lees ik in Psalm
zevenenzestig,
een lied over genade en  licht,
dat de volken God zullen loven,
tot onze vreugde,
maar ook als een plicht.

Want God geeft ons dagelijks
Zijn gaven,
de natiën leidt Hij met macht.
Met Gods Woord in de hand
kan ik staven:
dat Hij licht brengt
in onze nacht.

Laat alle einden  der aarde
Hem vrezen.
Dat wil zeggen: noem eerbiedig
Zijn Naam.
Heus echt, uit ’t moeras
straks verrezen,
breekt Gods Koninkrijk
werkelijk baan !

---------------------------------------

(Zie  Psalm  67 )


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn