De voedsel bank

Daar zie je ze lopen mensen met weinig geld....financieel zware tijden.....een alleenstaande moeder met kind(eren) weinig inkomen, of een gezin, man werkeloos geworden of hun bedrijf failliet verklaard enz.
Ze moeten zich melden om hulp te krijgen, tonen dat ze niets hebben ....dan mogen ze naar de voedselbank gaan om toch maar geen honger te lijden anders zouden ze alsmaar dieper wegzinken.
Ze lopen er niet mee te koop.....nee het liefst zouden ze niet door anderen gezien worden. Anders wordt het als ze eenmaal binnen zijn bij de voedselbank, ze zien medelotgenoten die hetzelfde voelen. Vol verwachting zien ze uit wat ze voor niets ontvangen mogen, het smaakt nog beter dan degene die in overvloed hebben, dankbaar nemen ze het in ontvangst.
Er komt een lach op hun gezicht ...al doet het toch zeer dat het zo moest gaan in hun leven.
Bewondering voor de vrijwilligers die hun graag helpen met de ontvangen goederen om die uit te delen, hun loon is het ....dankjewel en ook het blijde gezicht ondanks de zorgen waar ze in verkeren.
In de wereld worden ze vaak medelijdend aan gekeken als ze schuld of geen geld hebben en zo rond moeten komen.....toch zijn dit de dankbaarste mensen! Rijk met een brood een paar appels en wat groente en soms een stukje vlees

De geestelijke voedsel bank.

Daar zie je ze lopen mensen die geestelijk arm zijn...geestelijk zware tijden...alles kwijtgeraakt....alleen in het geloof dat kan ook op hun werk zijn, misschien wel in hun huwelijk, hun goede werken kwijtgeraakt geestelijk failliet verklaard....ze hebben zich gemeld in gebed om hulp, anders ze zien geen uitweg meer.....ze gaan naar het bedehuis om voedsel voor hun ziel anders zouden ze omkomen.
Ze lopen niet met zichzelf te koop....ze schamen zich dat er niets goeds in hun gevonden word vandaar leven ze het liefst onopgemerkt, al hun zorg en nood word in het gebed tot de hemel gericht in stilheid met gevouwen handen.
Dit word anders al ze in het bedehuis komen vol verwachting horen ze naar woorden van troost...je ziet een lach als het tot hun komt, ze zien ook medelotgenoten die ook voedsel nodig hebben, er honger naar hebben, het is hun geestelijk voedsel voor de ziel , soms hebben ze zoveel dat ze er zelfs aan een ander nog mogen uitdelen ...het doet zeer dat ze zelf niets kunnen doen voor hun Here omdat ze van Hem houden.
Bewondering is er voor hun predikanten, ze rijken zo graag uit wat ze gratis mochten ontvangen...er komt al blijdschap als ze zien dat hun hoorders mogen genieten van de geestelijke gaven die zij voor niets van de Drie-enige God mogen uitdelen.
In de wereld worden ze vaak medelijdend aangekeken als ze schuld hebben en zo rond moeten komen......toch zijn dit de dankbaarste mensen! Rijk met de gerechtigheid van hun Here Jezus met Zijn volbracht werk waar zij in schuilen.......ze zijn schatrijk en toch straatarm....ze leven van gekregen voedsel!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn