In Romeinen 8:18 staat dat ons lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden en dat mag een geweldige troost zijn als wij met lijden te maken krijgen. Het lijden heeft vele gezichten, in ons land komt dat al meer dan 70 jaar niet door oorlog of politieke/religieuze onderdrukking, Wij hoeven niet te leven in angst en kunnen vrijelijk onze mening uiten en voor ons geloof uitkomen. Maar als ik kinderen tegenwoordig hoor zeggen dat de mens afstamt van een aap en dus een soort primaat is, stemt mij dat niet vrolijk. En niet alleen kinderen maar veel volwassenen beweren hetzelfde, ook in televisie programma's zeker als die gaan over dieren/natuur, wordt dit zonder schroom en als waarheid gebracht. Geen wonder dat (ook hier) steeds meer onheil wordt gesticht en oprechte liefde verkilt want dat gebeurt met mensen (en landen) die van God los zijn. Een volk dat God buiten de deur zet wordt op een gegeven moment door God verlaten. Dan is Hij zeker middels Zijn Heilige Geest die in de gelovige woont nog aanwezig maar niet meer als de “specie” die het geheel bijeen houdt.

Als Paulus in Romeinen 8:18 tegen gelovigen, dus ook tegen u en mij, zegt dat de heerlijkheid die God voor ons heeft bereid het lijden vele malen te boven gaat dan moet die heerlijkheid geweldig zijn want het lijden is mega groot. Op de vlucht, omringd door oorlogsgeweld, geveld door ingrijpende ziektes, lijdend aan depressie, verlies, haat of huiselijk geweld zij het fysiek of psychisch, het is aan de orde van de dag. U hebt ongetwijfeld uw eigen verhaal en als u dat niet hebt, als alles u voor de wind gaat dan bent u denk ik een zeldzame uitzondering. Bijna iedereen loopt vroeg of laat tegen ellende aan, zelf of bij geliefden. Een mens ontplooit zich niet evenwichtig als het te maken heeft of heeft gehad met afwijzing of zeker als kind is blootgesteld aan misbruik hetzij lichamelijk hetzij geestelijk of beide. Het kost dan ongelofelijk veel moeite, pijn en tijd om daar los van te komen en een evenwichtige volwassene te worden en soms lukt dat nooit omdat er dingen zijn gebeurd die te diep hebben ingegrepen en het vertrouwen te zeer hebben geschaad.

Wat ook uw geschiedenis is, wat u hebt meegemaakt en negatief hebt ondervonden, ook voor u geldt dat de heerlijkheid die op u (ons) wacht, datgene wat God voor u heeft klaargelegd het lijden verre overtreft in liefde en heerlijkheid.
Waarom …? Omdat God u liefheeft, omdat Jezus u gered heeft, omdat Hij u eeuwig leven wil geven in Zijn Zoon en dat leven, dat glorieuze leven in liefde, geborgenheid en vertrouwen is, als u wilt, ook voor u. Wij leven nu nog in een gebroken wereld met alle pijn en lijden dat daar helaas bij hoort maar er ligt een geweldige toekomst op ons te wachten bij Hem die is onze Heer en God.

Als het u hier zwaar valt en het wachten lang duurt maak de tekst van Rom. 8:18 dan tot uw lijfspreuk. Als alle deuren hier gesloten lijken kijk dan door het raam van deze tekst naar uw toekomst, een toekomst mooier dan de mooiste droom … een droom die werkelijkheid zal worden omdat Hij het heeft beloofd (zie ook I Korinthiërs 2:9).Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn