“En toen zij geen gelegenheid vonden om hem binnen te dragen, vanwege de schare, gingen zij het dak op en lieten hem met zijn bed door de tegels in het midden neder, vlak vóór Jezus.”
Lucas 5:19

In dit verhaal lezen we over het geloof van een paar mannen die een verlamde man bij Jezus brachten. Deze mannen, inclusief de verlamde man, maakten hun geloof praktisch. Ze waren er zeker van dat er genezing mogelijk was en aangezien Jezus in de buurt was, wilden ze deze –misschien enige- kans voor genezing, absoluut niet voorbij laten gaan.
In en rondom het huis waar Jezus was, stond het bomvol met mensen die voor hun eigen genezing kwamen of misschien gewoon in de buurt van de Heer wilden zijn, waardoor het voor de mannen onmogelijk was om de verlamde met bed en al bij Jezus te brengen. Maar wat niemand zag, zag Jezus wel. Hij zag het geloof van de mannen en de verlamde man werd genezen. “En hun geloof ziende, zei Hij: Mens, uw zonden zijn u vergeven.” (vers 20)
Verder lezen we dat Jezus tegen hem zegt “sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis” (vers 24) ….en onmiddellijk stond hij voor hun ogen op, nam het bed mee, waar hij op gelegen had... en ging naar zijn huis, terwijl hij God groot maakte en prees…
Hoe zit het bij ons? Gaan we verder dan wat we zien? Het geloof ziet vooral wat niet zichtbaar is. Het geloof gaat verder dan het onmogelijke. Wat is het onmogelijke bij u of bij jou? Geloof je in een God die het onmogelijke kan of blijf je bij wat het merendeel doet en in ongeloof zegt: “Vergeet het maar’. Niet alle mensen die zich christen noemen, zijn gelovig.
Ook in dit verhaal spreekt Jezus tot de ‘ongelovige christenen’ die net als de Farizeeën reageren: “Wat denkt die man wel?’ mopperden de Farizeeën en bijbel-geleerden. ‘Hij beledigt God! Wie kan zonden vergeven dan God alleen?’ Jezus wist wel wat er in hen omging en vroeg: ‘Wat gaat er in uw hart om? Wat is makkelijker? Te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven,” of: “Sta op en loop”? (Vers 21-23)
Hoe je situatie er ook uitziet, er is werkelijk niks onmogelijk of te groot voor God. Zit je met een verslaving? Met ziekte? Met geldproblemen? God ziet je nood, maar Hij wacht tot jij Hem wil toelaten en alle ruimte wil geven om in je hart en leven te werken. Hij zal en kan je niet teleurstellen of afwijzen als je erkent dat je een zondaar bent en dat je vanuit jezelf niet kan veranderen en dat je Zijn vergeving nodig hebt. Want wat je ook probeert, je kunt bijvoorbeeld misschien vanuit jezelf gestopt zijn met roken, maar zolang je niet, als het ware ‘de open-hart-operatie’ door Jezus hebt ondergaan, is de kern van je probleem niet opgelost. Er zijn namelijk mensen die stoppen met roken, omdat het hun gezondheid schaadt of omdat ze ontdekken dat ze het geld dat ze aan tabak uitgeven eigenlijk beter kunnen gebruiken voor een mooie vakantie of mooie spulletjes, enz…enz..

Het geloof in God verandert je houding en je kijk op alles.
Je wordt een nieuwe schepping zegt de Bijbel, m.a.w.: een mens met een andere gezindheid. Je gaat anders denken. Je bent vanuit het diepste van je hart dankbaar dat Hij jou het inzicht gegeven heeft dat je een Redder nodig hebt van je ziel, die voor je bekering misschien gemarteld werd door verkeerde gedachten en angsten!! Of misschien heb je het allemaal wel goed voor mekaar en gaat alles als van een leien dakje, maar je heb je nooit nagedacht over wat er gebeurt na de dood ….totdat er iemand in je omgeving plotseling kwam te overlijden. In een andere overdenking wil ik hierop ingaan, want het is ook heel belangrijk om dat te weten en over na te denken.

‘Voor God is niets onmogelijk. Wat Hij zegt, gebeurt.’ Lucas1:37 Geloof je dat?

Wees gezegend!

Ursula Moestapa
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn