In een hele korte tijd is ons leven ingrijpend veranderd. Enkele maanden geleden was het voor de meesten van ons ondenkbaar dat de economie zulke enorme klappen zou krijgen. Velen zien hun werk vervallen of vrezen voor hun inkomen. De kwaliteit van ons leven is veranderd door een vooralsnog niet te beteugelen virus. Velen leven in angst, maar ook velen brengen grote offers om de maatschappij en het welzijn van de mensen op peil te houden.

De manier waarop wij onderling met elkaar omgaan is voorlopig en wellicht voor een lange tijd drastisch veranderd. Niet gezamenlijk gezellig weg gaan, zelfs alleen boodschappen doen en dan ook nog met voorzorgen, 1,5 meter afstand bewaren, geen handen schudden en geen hand meer op de schouder van een bekende leggen en hem/haar diep in de ogen kijken en vragen ‘hoe gaat het met je?’
Wij hebben de hoop dat we dit alles op een bepaald moment achter ons kunnen laten.

Ik realiseer mij dat er in onze maatschappij best wel veel mensen zijn voor wie niet zoveel is veranderd. Eenzame medemensen die toch al weinig of nooit bezoek kregen, die altijd alleen boodschappen doen en die steeds hopen op een vriendelijk woord of een bemoedigende hand op de schouder. Maar ook chronisch zieken en gehandicapten die nauwelijks of niet in staat zijn dezelfde dingen te doen die anderen zo vanzelfsprekend vinden. Zij ervaren dagelijks de belemmeringen waar anderen gelukkig en hopelijk de meesten van ons maar tijdelijk last van hebben.

Het is fantastisch om te zien hoeveel initiatieven nu worden ontplooid om elkaar te ondersteunen.
Veel wordt ondernomen op praktisch en geestelijk vlak. Het hoop geven, steunen van elkaar of bemoedigen heeft een positieve invalshoek ‘volhouden, gezamenlijk komen we er wel uit!
Liefdevolle uitingen van aandacht hebben voor elkaar.

Als Jezus zich tot ons richt met de oproep om je bekommeren om je naaste is dat gegrondvest op het doorgeven van liefde uit de bron van ons bestaan. Liefde waarvan Hij getuigd heeft en die aan ons geschonken is om door te geven. Liefde is de essentie van het leven en maakt het leven waardevol. Liefde is de motor van de schepping en de bron van de scheppingskracht. Het is een mooi beeld dat God liefde is (1 Johannes 4:8). Liefde die zich kenbaar maakt in de schepping, liefde die we kunnen zien en ervaren in contact met elkaar.

Misschien dat we in de snelle welvarende maatschappij (te) weinig aandacht hebben gehad voor elkaar. De crises die thans door het Corona-virus is ontstaan drukt ons met het oog op dit feit.
Het is te hopen dat de versterkte aandacht voor elkaar blijft bestaan.
Wij zijn er om elkaar te ondersteunen, niet alleen in Corona-tijd, maar altijd.
Je bent bevoorrecht als je je steun kunt putten uit de inzichten die Jezus ons gaf en nog dagelijks geeft.
Je staat er niet alleen voor, wat er ook gebeurt.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn