Ik zie een landschap ruim en wijd.
Een horizon.
Met smalle paden en wat ruimere wegen.
Die uitkomen op één grote brede hoofdweg.
Aan de horizon verschijnen stippen.
Die komen dichterbij en worden groter.
Het zijn mensen die wandelen op de paden en de wegen.
Waar gaan zij heen?

Ze zoeken de Koning van de Stad.
De Heilige Stad.
Elk van hun is in het bezit van een kaart.
Die kaart hebben ze gekregen van de Koning van de Stad.
Om de weg te wijzen.
Die kaart is de Bijbel.
Ook hebben ze een kompas.
Zonder dat kompas kunnen ze de Kaart niet goed gebruiken.
En zullen ze de juiste weg niet vinden.
Het kompas is de Heilige Geest.

Alleen wie de Koning oprecht zoeken en volgen hebben het Kompas.
Het Kompas bepaalt de juiste richting.
Het Kompas leert je hoe je de Kaart moet houden.
Hoe je de Kaart moet lezen.
De Kaart en het Kompas zijn onmisbaar en horen bij elkaar.

De mensen komen uit allerlei verschillende richtingen.
En zonder dat ze het zelf weten en vermoeden leidt het Kompas de Kaart naar dezelfde Hoofdweg.
Mensen uit verschillende culturen, volken, huidskleuren.
Mensen die uiterlijk sterk verschillen, maar innerlijk allen op zoek zijn naar de Heilige Stad.
De wegen en paden waarop zij wandelen zijn de verschillende kerken en geloofsovertuigingen.
Zoekende naar de Heilige Stad ontmoeten ze elkaar op de Hoofdweg.
Ze ontdekken verwonderd dat ze dezelfde Kaart lezen en dat hun Kompassen allen in dezelfde richting wijzen.

Het is wel zo dat als je uit een andere richting komt, je het Kompas in een andere hoek houdt.
Kijk je naar het oosten, dan wijst de wijzer op je Kompas naar links.
Kijk je naar het westen, dan wijst de wijzer naar rechts.
Kijk je naar het zuiden dan moet je je helemaal omdraaien met de Kaart in je hand, want de wijzer wijst achter je.
En zo komen ze allen uit bij de Hoofdweg.
De Hoofdweg naar de Heilige Stad is Jezus.

Jezus is de Weg er is geen andere weg die leidt naar de Koning en de Heilige Stad.
Uit alle richtingen komen ze en het wordt een drukte van belang !
Steeds meer mensen vinden de Hoofdweg.

Ze voelen en ze vinden zich zo samen met elkaar op weg naar de Koning van de Heilige Stad.
Er zijn zelfs mensen bij die niet eens bij een kerk horen, maar toch deel hebben aan de Kaart en het Kompas.
Vol bewondering zijn ze over die veronderstellingen en vooroordelen van vroeger.
Maar hoe je het Kompas ook houdt de wijzer blijft steeds dezelfde kant uitwijzen.
En vroeger dachten ze dat die anderen op een heel andere weg zouden uitkomen.
Maar nu begrijpen ze dat zij samen de Gemeente van Jezus Christus zijn!

Vol vreugde gaan ze samen verder.
Het wordt één grote, blijde schare, niet meer te tellen, uit alle windstreken komen ze samen.
Alle verschillen vallen weg en ze gaan samen verder, blij zingend.
Samen op de Hoofdweg naar de Koning van de Heilige Stad.
Waar de poorten uitnodigend wijd open staan.
En de Koning hun verheugd en gastvrij ontvangt en een Feestmaal heeft bereid voor iedereen.
Het is een Stad met vele woningen.
Iedereen die zo de Stad binnen komt krijgt er een woning, voor altijd.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn