In Exodus heeft God zijn stenen tafelen gegeven aan Mozes om het volk een standaard te geven waardoor men kon leven naar Gods wens. De 10 geboden die u allemaal wel kent. Ja, kennen doen we ze wel maar houden we ze ook of is dat te veel gevraagd? Het is niet voldoende om 9 ervan te houden, als we dat zouden kunnen, en 1 niet. Doordat we mank gaan aan de ene gaan we mank aan de heelheid van deze bij elkaar behorende geboden.  In Matt. 22 zegt Jezus dat het grote liefdesgebod de wet samenvat. Dat hierop de wet en de profeten gebaseerd zijn. Heel de wet en de profeten zijn gebaseerd op liefde, liefde voor onze Vader en liefde voor onze naasten, niet alleen met de mond maar daadwerkelijk met mond en daden en wie mank gaat aan liefde gaat mank aan de wet. Er is in het NT een geschiedenis die verhaalt van een jongeman die van zichzelf zegt dat hij de wet hield en Jezus spreekt hem niet tegen (Matt. 19:16-26). Toch kan hij op de uitnodiging van Jezus om Hem te volgen niet ingaan, hij had teveel bezittingen die kennelijk het eerste gebod om God lief te hebben boven alles ondermijnden. Bedroefd loopt hij weg van zijn verlossing, van zijn redding en zijn Heer en God.

Deze jongeman plaatst zichzelf onder de wet, hij kiest niet voor de liefdevolle genade en vergeving van onze Heer. Hij beseft niet dat de wet hem al heeft veroordeeld, dat zijn behoud ligt in de Messias Jezus en hij oordeelt daarmee eigenlijk zichzelf. God die wist dat wij de wet niet kunnen houden heeft ons de verlossing gegeven: Jezus. In Hem hebben wij vergeving voor ons falen, wordt ons falen ons niet aangerekend maar kwam de straf op de zonde, de dood, op Hem neer. Toen de duivel al lachte omdat hij dacht te hebben gewonnen werd hij overwonnen. God wekte Jezus op uit de dood en de duivel had geen poot om op te staan want Jezus zelf was zonder zonden, de aanklager had verloren en hij wist en weet het.

Hoe is dat voor ons, voor u?  Weet u zich gered en verlost door onze Heer, weet u dat na dit leven dat weerbarstig kan en waarschijnlijk zál zijn een heerlijk toekomst wacht. Een toekomst waarin de duivel geen rol meer heeft, geen aanklager meer zal zijn. Zijn er in ons leven ook zaken die belangrijker zijn dan het volgen van Jezus, lopen ook wij van Hem weg, weg van onze redding? Als dat zo is dan zullen ook wij, als wij de hemel in willen, de wet moeten houden en dat alle dagen en seconden van ons leven in denken, doen en laten.
Kunt u het ….. ik kan het zeker niet en u zult het ook niet kunnen hoe hard u ook uw best doet. Wij falen; leven naar Gods wil is een leven met vallen en opstaan en onze Vader wist en weet dat.

Daarom, beste lezer, laat u redden door geloof in Jezus Christus die onze zonden wegdroeg aan het kruis om daarna op te staan ten eeuwig leven. Doe een ferme poging om de liefde die Hij van ons vraagt in praktijk te brengen, dat is God welgevallig maar onze verlossing ligt enkel en alleen in het volbrachte werk van onze Heer. De heerlijkste tekst hierover is Joh. 3:16 en ik bid en hoop dat u zich hierin herkent. “Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon  gegeven  heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Als u zich in deze tekst herkent vervang dan de woorden “een ieder” door uw eigen naam en u bent gezegend en gered.


Zalig Paasfeest.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn