Ons Christelijk geloof vereist dat wij geloven in de opstanding van onze Heer, zonder welke ons geloof zonder betekenis is. Als Hij niet zou zijn opgestaan dan staan ook wij niet op (I Kor 15:1-58), dan hebben wij geen hoop op eeuwig leven en is onze hoop alleen gevestigd op dit leven. Dat, beste lezer, is voor mij en hopelijk ook voor u niet genoeg. Alles van dit leven verwachten, daarvoor is dit leven veel te weerbarstig, is er veel te veel lijden en vloeien tranen veel te rijkelijk. Mensen die geen geloof hebben in wat Zijn opstanding voor ons betekent of die opstanding ontkennen en al hun kaarten zetten op dit leven en op zichzelf zullen bedrogen uitkomen en de duivel lacht zich een pukkel. Ik ken velen die zo denken en de duivel moet helaas zo langzamerhand wel heel erge acné hebben.

Dat het graf leeg was blijkt wel uit de leugen door de Joodse raad bedacht om de wacht die bij het graf was om te kopen om te zeggen dat het lichaam door Zijn discipelen gestolen was (Mtt. 28:11-15). Dit is een van de bewijzen dat het graf inderdaad leeg was. Had Zijn lichaam daar nog gelegen dan was dit een absurd gedrag geweest. Dat de discipelen het lichaam hadden gestolen is even absurd, er was een romeinse wacht gesteld bij het graf die dat zeker zou hebben gemerkt en ook verhinderd. Jezus verschijning in Zijn opstandingslichaam aan velen is zeker ook bewijs, hij verscheen o.a. aan Maria Magdalena, aan de discipelen, aan de 500 getuigen, aan Johannes op Patmos, u kunt dit zelf nalezen.

Zijn dood aan het kruis die wij op Goede Vrijdag gedenken had niet het laatste woord, daar droeg Hij onze zonden weg en na drie dagen stond Hij op. Alles wat achterbleef in dat graf waren onze zonden en die liggen er nog steeds, dood en begraven, Godzijdank. Inwoners van Alkmaar zeggen vaak “bij Alkmaar begon de victorie” leuk bedacht maar de echte victorie, Zijn en onze victorie begon met Pasen. Zijn opstanding is ook onze opstanding, onze zekere hoop, ons doel en onze getuigenis valt of staat hiermee.

> Als u twijfelt aan Zijn opstanding vraag dan alstublieft aan God of Hij het u wil openbaren, of Hij door de Heilige Geest uw hart, ziel en verstand wil openen voor de waarheid, de weg en het leven dat ons in Jezus Christus is gegeven, ook aan ú.
> Als u Zijn opstanding ontkent, denk dan nog eens na en vraag uzelf af of voor u dit leven met al zijn ups en downs genoeg is, of dat u toch liever zou willen dat er meer is, dat dit leven niet het laatste woord heeft. En vraag dan eveneens aan God dat Jezus aan u geopenbaard mag worden, of God in Jezus ook u tot Vader wil zijn.
> Als u gelooft dat Jezus is gekruisigd, gestorven, begraven én (letterlijk) is opgestaan, dat uw zonden voorgoed achterbleven en achterblijven in het verder lege graf dan hebt u eeuwig leven, u mag daar zeker van zijn, u hoeft (en kunt) het niet verdienen, het is een gave van Hem die in Jezus is geworden tot Onze Vader.

Dat laatste is wat ik een ieder van ons van harte gun omdat ik weet dat niets anders u meer zal vervullen, u meer liefde en toekomst zal geven.
U hoeft mij uiteraard niet te geloven; vraag God om u de waarheid te laten zien en het zal u gegeven worden. Als u dit vanuit uw hart bidt en echt wilt weten dan zal het u geopenbaard worden, misschien niet na één keer bidden maar de aanhouder wint, … wat? Eeuwige liefde, eeuwig leven in vreugde bij Hem die ons eerst liefhad en Zijn leven voor ons gaf en leeft bij de Vader waar Hij op ons (ook op ú) wacht.

Moge Zijn Geest u geleiden tot uw eeuwig leven !
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn