Oorlog en geweld

Honger en overstromingen

Mensen zoeken Wanhopig

        naar antwoorden

        En vinden ze niet.

     Het is droevig gesteld

      Met de hele wereld

   Waar honger en dorst

     Het lijken te winnen

   Waar honden en katten

Overdadig verwend worden

De wereld lijkt op z’n kop

 

Kinderen raken verloren

en lopen alleen op straat

  Het is niet te geloven

        dat dit bestaat

Hoe kan een mens nog

        in God geloven

       Als je zoiets ziet

een terugkerende vraag

     

          Heer ontferm U

Kan ik alleen maar roepen

    Mijn stem verstomd

Bij zoveel zinloos geweld

 

Nu weer een homostel

      In elkaar geramd

Het is een grote schande

       Dat dit gebeurt

in ons mooie Nederland

    waar blijven onze

  normen en waarden

is respect nog wat er telt?

 

     Toch nu opnieuw

  Op weg naar Pasen

     Heer ontferm U

    over deze wereld

Waar verdeeldheid centraal

         Lijkt te staan

 

    Dat we maar iets

 Van Uw Licht mogen

       Zien schijnen

      In Alle kleuren

   van de regenboog

 

 Laat Uw Grote Liefde

     De Haat mogen

     Transformeren

In mededogen en geluk

   Dan kan de wereld

    Weer Helen door

    Uw  Heilige Geest
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn