Ik sta in de traditie van de Heilsgeschiedenis,
met Abraham en ’t Woord dat vlees geworden is.
Hij woonde onder ons; Hij blikt in onze ogen….
De mens aanschouwt zijn God, maar heeft Hem
toch bedrogen.

Ik stamel in de woordenstroom der vaderen
die ons zijn voorgegaan, probeer hen te
benaderen….Hoe hebben zij geleefd, hoe
konden zij getuigen, en tegen onderdrukking in,
steeds om Zijn liefde juichen ?

Was het niet God, Die in hen wonend door Zijn
Geest, Zich openbaarde, waardoor Hij nog het
meest hun Kracht, hun Sterkte was….en die in
donkere uren, hen bij  kon staan.  Ja, heel
Zijn schepping blijvend zal besturen.

Eens, daar in Bethlehem kwam onze God,
geboren als een kind, dat later sterven zou
op Golgotha…..zó heeft Hij ons bemind.
Maar toen de Pinksterdag daarna Gods nieuwe
Heilsfeit bracht, toen brak de hemel los:
God kwam in onze nacht !

Dat elk van ons oprecht voor Hem wil knielen.
Hij vraagt geloof in Hem, is Redder  onzer zielen.
Elk mens wordt door Zijn Geest opnieuw
geboren. God wil dat alle volken van Hem
zullen horen. Meer dan een vader en een
moeder, die ketenen zijn in tijd…..is Hij
Dezelfde steeds, met ons in EEUWIGHEID !
                     -o0o-

Zie Handelingen 2 : “…..en toen de Pinksterdag aanbrak,
waren allen tezamen bijeen. En zij werden allen vervuld
met de Heilige Geest!”.

Deze neergeschreven gedachten gaan over het Kind,
dat wij aanbidden met Kerstfeest. Het gaat over Zijn lijden,
dood en opstanding. Pasen en Pinksteren. Door alles heen
klinkt het “God met ons!”.   Een zekerheid die alleen het
geloofsoog kan zien, en door God bereid is voor alle mensen.
Johannes 3 : 16 geloven, daar komt het op aan !  -
Ik wens ieder die dit leest…een écht Pinksterfeest !
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn