Afdrukken
Categorie: Pinksteroverdenkingen
Hits: 5275
 

Hoe zal dit zijn geweest voor de aanwezigen? Ze waren bijeen en wachtten maar wisten niet precies waarop. Jezus had gezegd dat ze zouden worden gedoopt met de Heilige Geest (Hand. 1:4-5).  Wat een geweldige gebeurtenis deze doop met tongen als van vuur die zich op een ieder van hen zetten (Hand. 2:1-4). De Heilige Geest werd uitgestort over de aanwezige mannen en vrouwen (Hand. 1:14). Dit was het begin van Jezus’ gemeente/kerk waar wij ook deel van mogen uitmaken.

 

Het is voor velen moeilijk om de Geest te duiden, wat doet Hij, wie is Hij en in wie leeft Hij? Niet gelovigen weten nog wel iets van Kerst en misschien iets van Goede Vrijdag en Pasen maar Pinksteren is voor hen een raadsel. Helaas is dit soms ook zo bij gelovigen. Het ontgaat velen dat de Geest de derde persoon is in de drie-eenheid. God, Zoon en Geest zijn in wezen één en niet te scheiden. Herken je God in Jezus dan is dat door de Geest die je hart, ziel en verstand hiervoor opent. Niemand zegt “Jezus is Heer” en “Abba, Vader” dan door de Geest dus dat beantwoordt al de laatste 2 vragen “wie is Hij, in wie leeft Hij”.

Blijft de vraag “wat doet Hij?”. Hij is onze Trooster (Joh 14:16-17), Hij is de Geest der waarheid die ons leert en wijst op Jezus’ woorden (Joh 14:26).  Hij is de gezant die ons vult,  Gods liefde openbaart (troost) en ons leert (in herinnering brengt). Hij wijst ons de weg naar de hele waarheid (Joh 16:13).

Efe. 4:30 zegt dat Hij door ons bedroefd kan worden doordat wij ons niet gedragen overeenkomstig Gods wil en ik moet u bekennen dat ik Hem dan al vaak heb bedroefd maar altijd weer is daar die gewetensstem die waarschuwt en het verkeerde gedrag aanklaagt waardoor wij het kunnen belijden en voor verbetering vatbaar zullen zijn.

 

De Geest leeft in iedere oprechte Christen waar Hij ons troost, leert, waarschuwt en de rechte weg wijst tot God/Jezus. En de Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn en wie zich een kind van God weet door Jezus onze Heer die is erfgenaam van het testament van God en mede-erfgenaam van Jezus (Rom. 8:16-17a).

Lieve mensen, dit leven kan gevoelige klappen uitdelen maar heeft niet het laatste woord, wij hebben een geweldige toekomst bij onze Heer en dat mogen wij nu al weten door de Heilige Geest. Dat was Jezus’ wens, daarvoor is Hij gekomen om ons te redden en toekomst te geven bij Hem.

 

In Joh. 17 zegt Hij het zo: Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt, Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn”.  Die “zij” dat zijn ook wij!

Voor een ieder die het wil aanvaarden is er die heerlijke toekomst bij God, daar waar ook onze Heer is, de Geest overtuigt ons hier nu al van.

Open uw hart voor Gods Geest en aanvaard uw erfenis, een mooiere zal er nooit zijn !

  
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn